ÖVRIGA TJÄNSTER

Plattläggning, Asfaltering, Trädgårdsanläggningar (Gräsetablering, Färdiggräs, Plantering, Stödmurar), Anläggning av vägar, Dikning, Snöröjning, Trädröjning, Kabelgrävning, Rivningsarbeten Dammgrävning mm.

Vi har även uthyrning (inkl utsättning och tömning) av containers i olika storlekar för tex byggavfall mm. Denna tjänst sker i sammarbete med Alwex Transport AB som hanterar prisförfrågan, bokning och fakturering.                                                        

Kontakta containerbokningen på tel 0476-636777

KONTAKT

ADRESS

ÖPPETTIDER

FÖRETAGET

© Diö Entreprenad & Transport