LEVERANS / BETALNING

Leverans med lastbil (+släp): Vid leverans av större volymer och där det fungerar att materialet kan tippas på marken utan att skapa besvär, är leverans med lastbil ett kostnadseffektivt alternativ. Det är exempelvis en utmärkt lösning vid leverans av matjord till nyanläggning av en gräsmatta eller trädgårdsyta. Singel till infarter och trädgårdsgångar, fyllnadsjord och makadam är andra material där en billeverans kan vara bästa lösningen.
 

Avhämtning: Vid mindre mängder erbjuder vi dig möjlighet att lasta/hämta  vissa sorter med eget personbils-släp.

Betalningsvillkor: 20 dagar netto mot faktura. (Dröjsmålsränta och lagstadgad påminnelseavgift tillkommer vid försenad betalning).

KONTAKT

ADRESS

ÖPPETTIDER

FÖRETAGET

© Diö Entreprenad & Transport