Dataskyddsförordningen och vår hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny EU-gemensam förordning som börjar gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och är utformad för att stärka den enskildes rättigheter.

De personuppgifter som vi hämtar in om dig är nödvändiga för att vi bl.a. ska kunna hantera dig som kund, fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillhandahålla våra tjänster. Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt. Dina personuppgifter används för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster du begär, och sparas i vårt kundregister på vår server. Vi använder bara de personuppgifter vi behöver för att utföra vårt arbete. De kan även komma att användas i syfte att skicka information eller marknadsföring per post eller e-post.

Bara de personer som behöver uppgifterna för sina arbetsuppgifter får tillgång till dem. Du har rätt att begära ett kostnadsfritt utdrag per kalenderår av de personuppgifter vi har om dig. Detta gör du genom att kontakta ekonomiavdelningen. Du kan be oss att korrigera eller ta bort de av dina personuppgifter som du anser de är felaktiga. 

Du kan också be oss att radera dina personuppgifter i de fall det inte finns någon rättslig grund för vidare bearbetning. Viss information kan vara undantagen från rätt till tillgång, rättelse, radering i enlighet med gällande lagar.

KONTAKT

ADRESS

ÖPPETTIDER

FÖRETAGET

© Diö Entreprenad & Transport