Jordprodukter

Vi säljer sorterad matjord i prima kvalitet till gräsmattan, trädgårdslandet mm.

Vi har också försäljning av färdiggräs, täckbark mm