Mark / VA produkter

Vi säljer allt ingående material till enskilda avlopp, dränering mm. Vi är återförsäljare för Gin Aqua Sverige AB när det gäller

minireningsverk och tillhörande produkter, och bla Dahl Svenska AB när det gäller övrigt mark / VA material.